پرهام (لوازم خانگی)

  • مدیر - پریسا نوروزی
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. یازدهم - خ. فراهانی پور - پ. 23