ثامن الائمه - شعبه طالقانی - کد 253

  • آذربایجان غربی - ارومیه - طالقانی - نرسیده به ایران خودرو