دکتر سیدحسین فخرایی

  • مدیر - سیدحسین فخرایی
  • تهران - منطقه 7 - سهروردی جنوبی - نرسیده به خیابان نوبخت - روبروی داروخانه راسل - پ. 110 - ک.پ : 1566713119
مستقردر :

بیمارستان آتیه - بیمارستان
بیمارستان مفید - تامین اجتماعی - بیمارستان تخصصی کودکان
بیمارستان مهراد - بیمارستان
ارزیابی