ثامن الائمه - شعبه طبس - کد 18

  • یزد - طبس - بلوار امام خمینی - امام خمینی 1 - نبش پاساژ