سینما قدس تبریز

  • آذربایجان شرقی - تبریز - امام - نرسیده به سه راه فردوسی - روبروی مصلای تبریز
ارزیابی