شرکت پاتریس

  • مدیر - محمدرضا بابایی
  • تهران - منطقه 7 - بهار جنوبی - مجتمع تجاری بهار - ط. اول اداری - واحد 496