تهران - حوزه 1 الی 50 و 1101 الی 1150 (ش. 1)

  • تهران - منطقه 1 - دربند - نرسیده به میدان سربند - ک.پ : 19896
  • ،