منطقه 3 - ناحیه 1 - امیرآباد

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - خ. مصری - پ. 1216 - ک.پ : 14186
  • ، ، ،
ارزیابی