کارخانه ایران مهند

  • مدیر - سیدمحمدعلی حقی
  • خراسان رضوی - مشهد - جاده کلات - کیلومتر 15 - شهرک صنعتی مشهد - نبش خیابان کوشش 16