جستجو:
نزدیک:

دکتر امیرحسین محمودی

عضو آکادمی چشم آمریکا، عضو انجمن بین المللی جراحی فراکتیو و فلوی انجمن FICO
  • مدیر - امیرحسین محمودی
  • تهران - منطقه 3 - گاندی - نرسیده به بزرگراه حقانی - پ. 4 - طبقه همکف - ک.پ : 19699
مستقردر :

رازی - شعبه 1 - درمانگاه چشم پزشکی
نوین دیدگان - لیزردرمانی
ارزیابی
تصاویر