جستجو:
نزدیک:

دکتر امیرحسین محمودی

  • مدیر - امیرحسین محمودی
  • تهران - منطقه 3 - گاندی - نرسیده به بزرگراه حقانی - پ. 4 - طبقه همکف - ک.پ : 19699
  • ،
کلمات کلیدی :

پزشک

|

تخصص

|

چشم

|

شبکیه

|

فوق تخصص

|

متخصص

مستقردر :

رازی - شعبه 1 - درمانگاه چشم پزشکی
نوین دیدگان - لیزردرمانی
ارزیابی