امیر

  • مدیر - امیر میردامادی
  • تهران - منطقه 12 - خیام - نرسیده به میدان محمدیه (اعدام) - جنب درمانگاه خیام - پ. 522 - ک.پ : 1199763815