فدک

  • مدیر - علی اکبر بشنام
  • تهران - منطقه 12 - م. شهدا - چهارراه کابلی - پ. 741
  • ،