دکتر شادخت غلام رضا لوزانی

  • تهران - منطقه 5 - پاسداران - حسین آباد - نبش جعفریان - ساختمان 110 - ط. اول
مستقردر :

بیمارستان توس - بیمارستان
بیمارستان مداین - بیمارستان
شمس تبریزی - کلینیک جراحی محدود و سرپایی
ارزیابی