الهام سیر تبریز

  • آذربایجان شرقی - تبریز - 17 شهریور - طالقانی - خ. پاستور جدید - جنب ساختمان سینا