برادران قدوسی (سیدالشهدا)

  • مدیر - رسول - حسین قدوسی
  • اصفهان - اصفهان - شهرک صنعتی امیرکبیر (شاهپور) - بلوک 8 - پ. 4 - ک.پ : 8195148435
  • ،