سرای مینویی (کفش)

  • تهران - منطقه 12 - خیام - پاچنار - ک. سیدولی - پاساژ مینویی
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی