سرای حاج رحیم (فرش)

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - سبزه میدان - سرای حاج رحیم خان
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی