شرکت ارتباط گستران هزاره (مناقصه و مزایده)

  • مدیرعامل - حسین شریفی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ک. 4 - پ. 15 - واحد 3

شرکت ارتباط گستران هزاره (مناقصه و مزایده) در یک نگاهارتباط گستران هزاره، مرکز اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده های ایران . تلفن: 42714000. www.hezarehinfo.net
ارزیابی