سرای جدای نو

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - سبزه میدان - بازار کفاش ها - ک. کبابی ها - سرای جدای نو
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی