دکتر محسن رمضان زاده

  • تهران - منطقه 2 - م. توحید - نبش خیابان کوثر یکم - ساختمان پزشکان کوثر - ک.پ : 14577
مستقردر :

بصیر - کلینیک چشم پزشکی
بیمارستان صدر - تامین اجتماعی (به آفرین) - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی