ایرانا تهویه در یک نگاهایرانا تهویه با سابقه درخشان در زمینه تولید انواع فن و هواکش و سیستم های تهویه ای توانسته اعتماد مشتریان خود را طی سالیان متمادی جلب کند و توانایی ساخت انواع فن سانتریفیوژ آکسال کانالی سقفی دبل فشار بالا کوره حرارتی در هر ابعاد و توانی را دارا می باشد
ارزیابی