سرای کرمی 2 (پوشاک)

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کفاش ها - بازار امامزاده زید - پاساژ کرمی 2
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی