اسکان

  • مدیر - مجید عظیمیان
  • تهران - منطقه 11 - قزوین - روبروی شهرداری منطقه 11 - پ. 397 - ک.پ : 1333968469
  • ،