ایران خودرو دیزل - عباسیون - کد 2304 زنجان

  • مدیر - علی اکبر عباسیون
  • زنجان - زنجان - جاده تهران - کیلومتر 5