پاکروش تزریق

  • مدیر - واحدی
  • البرز - کرج - شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار غزالی غربی - چهارراه نوشابه سازی - گلشهر دوم - گلسار اول - قطعه 1356