پردیس سینما آزادی

  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - نرسیده به خیابان بهشتی (عباس آباد) - ک.پ : 15136
ارزیابی