دکتر محمد هاشمی بهرمانی

  • مدیر - محمد هاشمی بهرمانی
  • تهران - منطقه 7 - مدنی (نظام آباد) - بیمارستان امام حسین - ک.پ : 1617763141