دکتر محمدرضا بدیعی

  • مدیر - محمدرضا بدیعی
  • تهران - منطقه 7 - مدنی (نظام آباد) - بیمارستان امام حسین - ک.پ : 1617763141