سرای حاج زمان (پارچه)

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - سرای حاج زمان - ک.پ : 11616
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی