آزاد - واحد قیام دشت (تهران شرق)

  • پاکدشت - قیامدشت - خ. باهنر - ک.پ : 33916