شرکت فردوس سیرجان (صادرات سنگ آهن)

  • مدیر - محمد خواجویی
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - چهارراه جهان کودک - برج امیرپرویز - ط. چهاردهم - واحد 146 - ک.پ : 1969955111
  • ،
ارزیابی