شرکت کیمیا سبزآور

نوآوری و کیفیت در خدمت محیط زیست تولیدکننده حشره کش های غیر سمی و آفت کشی های سازگار با محیط زیست جهت کشاورزی ارگانیک و تولید محصولات سالم و بدون باقی مانده سموم شیمیایی
  • مدیر - آریا احمدیه
  • تهران - منطقه 6 - شریعتی - بالاتر از پمپ بنزین داودیه - ک. احمدیه 1 - پ. 12 - واحد 3
  • ،

شرکت کیمیا سبزآور در یک نگاهتولیدکننده حشره کش های غیر سمی و آفت کشی های سازگار با محیط زیست جهت کشاورزی ارگانیک و تولید محصولات سالم و بدون باقی مانده سموم شیمیایی
ارزیابی
تصاویر