دکتر ماندانا خلیلی پور

  • مطب شماره 2 -
  • تهران - منطقه 6 - مطهری (تخت طاووس) - نبش خیابان سنایی - ساختمان پزشکان 344 - طبقه همکف - ک.پ : 15866
مطب شماره 1

ایران - تهران - منطقه 15 - م. خراسان - خ. طیب - رادیولوژی آلفا - ط. دوم
مستقردر :

بیمارستان لاله - بیمارستان
ارزیابی