میزبان - آشپزخانه مرکزی

متخصص سرو غذای مجالس، سمینارها و شرکتها
  • مدیر - اله دادی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه تهران کرج - وردآورد - خ. امام خمینی - خ. رجایی - پ. 25