ستاره هفت اورنگ

  • تهران - منطقه 6 - م. 7 تیر - نبش کوچه مازندرانی