لحمی

  • مدیر - مرتضی پندآموز
  • تهران - منطقه 12 - مصطفی خمینی (سیروس) - بازار سیداسماعیل - بازار چهارسوبزرگ - جنب بازار قیصر - پ. 93 - ک.پ : 1165616791
ارزیابی