ثقفی

  • مدیر - رضا ثقفی پورپر
  • تهران - منطقه 12 - مصطفی خمینی (سیروس) - بازار سیداسماعیل - بازار چهل تن - چهارسوق بزرگ - سرای قیصر - پ. 21 - ک.پ : 1165615718
ارزیابی