شرکت صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران

  • مدیر - جعفر حصاری نژاد
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - بلوار ستاری - نبش کوچه مدیر - پ. 2 - ک.پ : 19688