گرجی

  • مدیر - علی گرجی
  • تهران - منطقه 12 - بازار - چهارسوق بزرگ - نبش کوچه صندوق سازان - ک.پ : 1165633111