خلیل زاده

  • مدیر - خلیل خلیل زاده
  • تهران - منطقه 12 - مصطفی خمینی (سیروس) - بازار سیداسماعیل - بازار چهل تن - چهارسوق بزرگ - سرای صندوق سازان - پ. 9 - ک.پ : 1165633164
ارزیابی