110

  • مدیر - مرتضی صادقی
  • پاکدشت - جاده خاوران - کیلومتر 35 - شهرک صنعتی عباس آباد - خ. افرا
ارزیابی