آخوندی

  • مدیر - عبداله آخوندی
  • پاکدشت - جاده خاوران - کیلومتر 35 - شهرک صنعتی عباس آباد - خ. مولوی - خ. نیلوفر
ارزیابی