دکتر ماهرخ دائمی

  • تهران - منطقه 6 - فتحی شقاقی - بین سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) و چهلستون - ساختمان پزشکان سبز - ط. سوم - واحد 16