آذربایجان

  • مدیر - حسن زاده خوش مهر
  • پاکدشت - جاده خاوران - کیلومتر 35 - شهرک صنعتی عباس آباد - خ. تویا - پ. 193 و 194
ارزیابی