اتو بنز امیر

  • مدیر - امیرهوشنگ استاد هاشم
  • تهران - منطقه 12 - ری - نرسیده به میدان قیام - نبش کوچه رقیب دوست - پ. 445 - ک.پ : 1175733438