الیاسی

  • مدیر - رمضان - اصغر الیاسی - نجفی افشار
  • تهران - منطقه 12 - ری - نرسیده به میدان قیام - گاراژ آهنچی - پ. 496 - ک.پ : 11758