دکتر رزینا بشارتی زاده

  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - بالاتر از جهان کودک - برج نگین - واحد 403 - ک.پ : 19697
مستقردر :

گاندی - کلینیک جراحی محدود و سرپایی
ارزیابی