دکتر رزینا بشارتی زاده

  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - بالاتر از جهان کودک - برج نگین - واحد 403 - ک.پ : 19697
کلمات کلیدی :

E. N. T

|

ENT

|

بینی

|

پزشک

|

تخصص

|

جراح

|

جراحی

|

حلق

|

سر

|

گردن

|

گلو

|

گوش

|

متخصص

مستقردر :

گاندی - درمانگاه جراحی محدود و سرپایی
ارزیابی