شهر سالم شهرداری تهران - مرکز شماره 12

  • تهران - منطقه 12 - مجاهدین اسلام - چهارراه آب سردار - ک. استنکافی - پ. 19 - ک.پ : 1154833381
کلمات کلیدی :

درمانگاه

|

کلینیک

|

پلی کلینیک

ارزیابی