دکتر محمدجواد شکاری اردکانی

  • مدیر - محمدجواد شکاری اردکانی
  • تهران - منطقه 12 - مجاهدین اسلام - چهارراه آبسردار - ک. استنکافی - درمانگاه شهرداری منطقه 12 - ک.پ : 1154833381